Печатна реклама

Все още мишката не е изяла книжката. Печатната реклама е неотменна част от деловия етикет – именно там присъства най-необходимата първична информация за нейния собственик. Тя е инструмент за общуване и важен елемент от корпоративния стил на организацията. Печатната реклама, която ние предлагаме, би могла да включва:
  • Папки – фирмените папки са част от фирмената идентичност. С тях може да представите оферта или да подпишете договор. Могат да бъдат изработени без джоб или с джоб (щанцован или лепен). Картонът може да е както обикновен, така и луксозен в зависимост от предназначението на папката
  • Дипляни – това е сгъната листовка, най -често формат А4, с една или две сгъвки. Служат за представяне на фирмата или дейността на таргетирани групи. Те са един от най-разпространените видове печатна реклама.
  • Етикети – могат да се изработят както от самозалепваща, така и от незалепваща хартия или картон. В днешни времена освен стандартните етикети за стоки, все повече навлизат и фирмени етикети за подаръци, етикети за събития – сватба, рожден ден, кръщене и други.
  • Формуляри – това са различни кочани за фактури, стокови разписки, за поръчки. Могат да се изработят от офисна или от химизирана хартия, с или без номерация и перфорация.
  • Флаери – ярка, многоцветна листовка с неголям формат, напечатана на плътна или тънка хартия. Те са един от най-разпространените видове форма на реклама. Този вид рекламна листовка може да служи като покана за мероприятие, да носи информация за стоки и услуги, предлагани от Вашата фирма, за даване право на дадена отстъпка или бонус.
  • Визитки – те са длъжни да бъдат познаваеми и добре запомнящи се, заработвайки за собственика си позитивен имидж. Стандартният размер на визитките е 50*90 мм. или 85*55 мм.
  • Каталози– илюстровани издания с рекламно-справочен характер, с обем повече от 8 страници. Основна тяхна цел е да носят на потенциалния клиент информация за организацията, предлаганите от нея стоки и услуги.
  • Менюта – това е информационния списък на предлаганите от клиента стоки или услуги. Изработва се по различен начин – на един лист или като списание, в зависимост от съдържанието си и типа клиенти.
  • Плакати – листово изобразително или текстово издание с агитационен, пропагандаторски или рекламно-информационен характер и съдържание, напечатано на един или няколко листа голям формат
  • Други