Формуляри

Формуляри, заявки, пътни листи, графици, листи за наряди
хартия: химизирана трислойна
номерация: поредна
формат 1: 30/20см (А4)
1 бр. – 20 лв.
2 бр. – 15 лв./бр.
от 4 до 10 бр. – 12 лв./бр.
от 11 до 20 бр. – 10 лв./бр.

формат 2: 15/20см (А5)
1 бр. – 18 лв.
2 бр. – 10 лв./бр.
от 4 до 10 бр. – 8 лв./бр.
от 11 до 20 бр. – 6 лв./бр.

Дизайн и предпечат – 20 лв.
Заплащане: 50% авансово
Посочените цени са крайни.